گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
 گروه بازرگانی ثقفی

ميانگين هفته بيست و دوم بورس لندن يكم الي پنجم شهريور

 میانگین قیمت قلزات گرانبها در بورس لندن از  
  Date : 2021   23  August  27  


2,642.7(+46.8)                                                                    آلومينيوم(Al)

9,321.4(+207.5)                                                                       مس(Cu)

2,459.6(-2.4)                                                                         سرب(Pb)

18,993.4(-14.4)                                                                       نيكل(Ni)

33,636.6(-1357)                                                                         قلع(Ti)

2,982.5(+2.4)                                                                          روي(Zn)