گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
 گروه بازرگانی ثقفی

قيمت لحظه اي بورس پنجشنبه 4 شهريورساعت 10:00

 قيمت لحظه اي  بورس لندن 
  Date : 2021 26 August  

1789.6                                                                                                طلا(Au)

23.785                                                                                                نقره(Ag)

70.75                                                                                                        نفت   

92.892                                                                                           ايندكس دلار

2,608(-39.5)                                                                                   آلومينيوم(Al)

9,299.75(-78.75)                                                                                   مس(Cu)

2,406(-74)                                                                                           سرب(Pb)

19,097.5(-127.5)                                                                                    نيكل(Ni)

32,817.5(-761.5)                                                                                     قلع(Ti)

2998.5(-33.5)                                                                                         روي(Zn)