گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
 گروه بازرگانی ثقفی

قيمت لحظه اي بورس لندن روز چهارشنبه 3 شهريور ساعت 13:00

 قيمت لحظه اي  بورس لندن 
  Date : 2021 25 August  

1795.1                                                                                              طلا(Au)

23.745                                                                                             نقره(Ag)

70.19                                                                                                       نفت   

92.922                                                                                         ايندكس دلار

2,626.5(-22)                                                                                  آلومينيوم(Al)

9,414.8(+98.3)                                                                                   مس(Cu)

2,298.8(-152.7)                                                                                  سرب(Pb)

19,252.5(+187.5)                                                                                نيكل(Ni)

32,882.5(-22.5)                                                                                      قلع(Ti)

3028.25(+63.25)                                                                                  روي(Zn)