گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
 گروه بازرگانی ثقفی

قيمت بسته شدن بورس لندن جمعه5 شهريور

 قيمت بسته شدن  بورس لندن 
  Date : 2021 27 August  

1793.5                                                                                            طلا(Au)

23.6                                                                                               نقره(Ag)

93052                                                                                       ايندكس دلار

2,673.5(+38.5)                                                                           آلومينيوم(Al)
  
9,352(+29)                                                                                    مس(Cu)

2,459.5(+26)                                                                                  سرب(Pb)

18914(+46)                                                                                     نيكل(Ni)

34452(+375)                                                                                      قلع(Ti)

2983.5(-6.5)                                                                                      روي(Zn)