گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
 گروه بازرگانی ثقفی

قيمت لحظه اي بورس پنجشنبه 4 شهريور ساعت: 13:00

 قيمت لحظه اي  بورس لندن 
  Date : 2021 26 August  

1786.7                                                                                               طلا(Au)

23.685                                                                                            نقره(Ag)

70.56                                                                                                         نفت   

92.950                                                                                        ايندكس دلار

2,598.5(-49)                                                                                 آلومينيوم(Al)

9,328.5(-50)                                                                                   مس(Cu)

2,283.25(-196.75)                                                                           سرب(Pb)

18,920(-305)                                                                                    نيكل(Ni)

32,940(-639)                                                                                     قلع(Ti)

2993.25(-38.75)                                                                                 روي(Zn)