لیست قیمت لوله های مسی با قطر 3,1/8 اینچ (79.37 میلی متر)

 

لیست قیمت شاخه مسی با قطر 3,1/8 اینچ (79.37 میلی متر) برای شاخه 6 متری به قرار زیر می باشد. 


 شاخه 6 متری 

قطر بر حسب اینچ  

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 3,1/8 اینچ (شاخه 6 متری
             قیمت (ریال)                       طول (میلی متر)                  ضخامت (میلی متر)                        قطر (اینچ)           
             11.250.000                6,000                 2.28                3,1/8  


قطر بر حسب میلی متر    

لیست قیمت لوله های مسی با قطر 3,1/8 اینچ (شاخه 6 متری
        قیمت (ریال)                   طول (میلی متر)                    ضخامت (میلی متر)                        قطر (میلی متر)           
        11.250.000                 6,000                2.28                  79.37

 


 

************************توجه توجه*********************
 با توجه به نوسانات قیمت جهانی مس (LME) و قیمت داخلی دلار و تاثیر آن در قیمت لوله های مسی، قیمت ها حدودی و با تلرانس منفی و مثبت 5 درصد می باشد.
 

آدرس تلگرام شرکت بازرگانی کالاس مس برادران ثقفی