گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
 گروه بازرگانی ثقفی
 گروه بازرگانی ثقفی

قیمت بسته شدن بورس لندن 16 مرداد

قیمت بسته شدن بورس لندن دوشنبه 16 مرداد

 قيمت بسته شدن  بورس لندن 
  Date : 2021 9 August  

1748.9                                                                                           طلا(Au)

23.9                                                                                             نقره(Ag)

92.773                                                                                     ايندكس دلار

2,547(-71.5)                                                                            آلومينيوم(Al)

9,311.5(+218)                                                                             مس(Cu)

2,295.5(-66.5)                                                                             سرب(Pb)

18,748(-785)                                                                                 نيكل(Ni)

35,935(-130)                                                                                    قلع(Ti)

2,957(-49)                                                                                   روي(Zn)