گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
 گروه بازرگانی ثقفی

قيمت لحظه اي بورس لندن پنجنشبه 4شهريور ساعت : 15:00

 قيمت لحظه اي  بورس لندن 
  Date : 2021 26 August  

1787.5                                                                                               طلا(Au)

23.705                                                                                               نقره(Ag)

70.64                                                                                                         نفت   

92.887                                                                                             ايندكس دلار

2,603.8(-43.7)                                                                                  آلومينيوم(Al)

9,340(-38.7)                                                                                        مس(Cu)

2,274.5(-205.5)                                                                                    سرب(Pb)

18,910(-315)                                                                                           نيكل(Ni)

32,987.5(-591.5)                                                                                      قلع(Ti)

291.8(-40.2)                                                                                         روي(Zn)