گروه بازرگانی ثقفی، عرضه کننده لوله مسی و اتصالات مسی، مفتول مسی و کاتد مسی
Open menu
 گروه بازرگانی ثقفی
 گروه بازرگانی ثقفی

یو مسی

 

یو مسی                                                                                                                               ASME B16.22

جدول سایز استاندارد یو مسی